Drakamp om stormbaner

Endringer i stormbaner er avgjørende for hvor vi kan vente ekstremnedbør og episoder med sterk vind i framtiden. Menneskeskapte klimaendringer gir forskerne hodebry – stormbanene blir vanskeligere å forutsi.

stormbane_nordatlanteren

Stillbildet fra animasjonen lengre nede viser en stormbane i Nord-Atlanteren, hvitt er fuktighet, rosa er nedbør. (Animasjon: Mats Bentsen)