Den menneskelige X-faktor

Ulike scenarier for den menneskeskapte påvirkningen gir svært ulike fremtidsutsikter.