De mektige flommene

Flom rammer Norge stadig oftere og hardere. Hva vet vi egentlig om flom, og ikke minst: hva vet vi ikke?

Flommene

Fra feltarbeid i Sandvinvatnet, Odda. Fra venstre Fanny Johansson, Eivind Støren og Torgeir Røthe (delvis skjult). Foto: Erik Kolstad