Arktis smeltar frå undersida

Havisen i Arktis er i endring, og dei siste tiåra har ein sett at isen har minka i utstrekning, men isen har også blitt tynnare. Varmt vatn som strøymer opp frå undersida bidreg til smeltinga, og indre bølgjer bidreg til å blande opp varme frå djupet.

Ved å la forskingsfartyet Lance fryse inn i isen nord for Svalbard var det mogleg for forskarane å studere hav, is, snø og luft gjennom vinter og vår. (Foto: Algot K. Peterson)

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet