Årets 2°C-magasin – Operasjon nullutslipp!

Gjennom ekspertintervjuer med forskere og oppdatert faktainformasjon forteller 2°C om klimatrusselens alvor og hvilke grep som må gjøres for å kutte utslippene.

2C_visualisering_FB