Året då temperaturen og champagnekorkane gjekk i taket

Jubelen etter klimaavtalen frå Paris rungar framleis. Men det er berre tre stortingsperiodar til norske utslepp skal vera nærast halvert. Og imens stig temperaturen.

temp2015_still
Stillbilde 2015 fra animasjon av global temperatur (kilde: Helge Drange)