Ny forskning: Avgiftene som avgjør bilvalget

– Dette viser at de norske avgiftsinsentivene har stor virkning på hva slags biler folk kjøper, sier Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt. En ny rapport viser hva som kan bli resultatet om avgiftsregimet endres.

Mario Roberto Durán Ortiz _by_sa
Dersom man innfører moms på alle elbiler, vil salget halveres, viser beregninger fra Transportøkonomisk institutt. Men dersom bare de dyreste bilene omfattes, som Teslas model S og X (midten og venstre på bildet) vil effekten på det totale salget være begrenset.