Ny forskning: Avgiftene som avgjør bilvalget

– Dette viser at de norske avgiftsinsentivene har stor virkning på hva slags biler folk kjøper, sier Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt. En ny rapport viser hva som kan bli resultatet om avgiftsregimet endres.

Dersom man innfører moms på alle elbiler, vil salget halveres, viser beregninger fra Transportøkonomisk institutt. Men dersom bare de dyreste bilene omfattes, som Teslas model S og X (midten og venstre på bildet) vil effekten på det totale salget være begrenset.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet