Ekspertintervjuet: 30 prosent isfrekvens gir økt risiko hvis klimamålene nås

Hvordan iskanten skal defineres politisk er omdiskutert. Tor Eldevik fra Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret forklarer hvorfor han mener regjeringen har lagt opp til en risikabel måte å beregne den på.

Arctic pack ice
Arctic pack ice