Hva betyr skogplanting i Norge?

Det er mange hensyn å ta i diskusjonen rundt skogplanting, det virker mest fornuftig å fokusere på hvor og hvordan vi utfører strategiene lagt i Klimameldingen, skriver Ryan Bright i NIBIO.

«Sett fra et klimaperspektiv, synes det fornuftig at man i diskusjonen rundt skogplanting i Norge heller bør fokusere på hvor og hvordan vi implementere strategien i Norge – ikke om tiltaket bør eller ikke bør implementeres», skriver seniorforsker i NIBIO Ryan Bright.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet