Havstigning fra smeltevann kan halveres

Begrenses global oppvarming til 1,5 grader, halveres landisens bidrag til havnivå i dette århundret, viser ny forskning.

Smeltevann fosser fra Bråsvellbreen på Nordaustlandet på Svalbard. Ny forskning viser at havstigningen kan bli betydelig lavere hvis vi klarer å nå det mest ambisiøse klimamålet i Paris-avtalen.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet