Ekspertintervjuet: Det usannsynlige skrekkscenariet

I årevis har klimamodeller blitt kjørt med en bestemt utviklingsbane som det verst tenkelige utfallet for klimaet. Den er gjerne blitt fremstilt som det vi vil oppleve om vi ikke foretar oss noe. Men det blir heldigvis stadig mer misvisende, sier Glen Peters.

SPM
RCP8.5 er en utviklingsbane som forutsetter svært høye konsentrasjoner av CO2 i atmosfæren i 2100. Såpass høye at det er svært lite sannsynlig, sier Glen Peters. Han mener det er misvisende å omtale det som et “business-as-usual-scenario”. I en ny kommentarartikkel i tidsskriftet Nature hevder han og medforfatter Zeke Hausfather at det vil bli lettere å gjøre gode klimapolitiske valg hvis man forholder seg til mer sannsynlige utfall enn denne utslippsbanen. Illustrasjon: IPCC AR5