Ekspertintervjuet: De store ismassene smelter raskt

Innlandsisen på Grønland og isbremmer i Antarktis smelter raskere enn antatt. Samtidig er det mindre havis rundt polene enn vi noensinne har målt tidligere.

Det er ikke uvanlig at trekkhunder må vasse i smeltevann om sommeren på Grønland. Men i juni 2019 var det ekstremt varmt og ekstreme mengder smeltevann. Foto: Steffen M. Olsen, Danmarks Meteorologiske Institut

Vi støtter <2°C-prosjektet