Mellomlandsforbindelser (utenlandskabler) - Side 2 av 3 - Energi og Klima
Tema »

Mellomlandsforbindelser (utenlandskabler)

Kabler som gjør det mulig med utveksling av elektrisk kraft mellom stater.

Nye rammer for det europeiske energimarkedet tar form

Europaparlamentet og medlemslandene i EU har de siste ukene tatt viktige steg på veien mot å vedta et nytt regelverk for energimarkedet etter 2020. Parlamentet stemte nylig for å øke fornybarmålet til 35 prosent i 2030 og energieffektiviseringsmålet til 40 prosent. Hva betyr disse målene og alle lovparagrafene som følger med dem for klima, forsyningssikkerhet og grønn vekst i Norge?