Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) – Energi og Klima
Tema »

Statens pensjonsfond utland (Oljefondet)

Også kjent som Oljefondet – Statens pensjonsfond utland investerer overskuddet fra den norske petroleumsformuen i aksjer, obligasjoner og eiendom.