Statens pensjonsfond utland - Energi og Klima
Tema »

Statens pensjonsfond utland

Også kjent som Oljefondet – Statens pensjonsfond utland investerer overskuddet fra den norske petroleumsformuen i aksjer, obligasjoner og eiendom.