Oljenæringen og statens klimarisiko (rapport) - Energi og Klima
Tema »

Oljenæringen og statens klimarisiko (rapport)

Artikler fra rapport utgitt av WWF Verdens naturfond og Norsk klimastiftelse i oktober 2017. Last ned hele rapporten (pdf).

Statens kostnader knyttet til særordningene i oljeskatten

Skattereglene for petroleumsnæringen ble utformet i en tid da politikerne forventet vekst i etterspørselen etter olje og gass. De er lagt opp på en måte som oppfordrer til investeringer gjennom at staten bærer mye risiko. Staten tar ca. 88 prosent av utgiftene ved investeringer på sokkelen, men får kun 78 prosent av inntektene. En rekke rapporter har anbefalt å endre oljeskatten uten at dette er blitt fulgt opp fra politisk hold.