Tema: Klimameldingen 2012
Artikler, analyser og kommentarer om klimameldingen (St. meld. nr 21, 2011-12) som ble lagt fram av regjeringen 25. april 2012.