FNs klimatoppmøter – Energi og Klima
Tema »

FNs klimatoppmøter

Artikler om klimatoppmøtene i regi av FN, de såkalte «Conference of the Parties», ofte forkortet COP.