Karbonbudsjett – Energi og Klima
Tema »

Karbonbudsjett

I karbonbudsjetter beregner klimaforskerne hvor mye CO2 (justert for utslipp av andre gasser som bidrar til oppvarming) som kan slippes ut hvis klimamålene skal nås.