Tema: Karbonbudsjett
I karbonbudsjetter beregner klimaforskerne hvor mye CO₂ (justert for utslipp av andre gasser som bidrar til oppvarming) som kan slippes ut hvis klimamålene skal nås.