Ikke-kvotepliktig sektor – Side 2 av 2 – Energi og Klima
Tema »

Ikke-kvotepliktig sektor

Utslipp i ikke-kvotepliktig sektor er klimagassutslipp fra transport, landbruk, oppvarming i bygg, avfall og bruk av fluorholdige gasser. Dette betegnes som ikke-kvotepliktig sektor fordi disse utslippene ikke er inkludert i EUs marked for handel med utslipp.Les mer om Norges utslipp og EUs kvotemarked.