Tema: Grønn konkurransekraft
Artikler og debattinnlegg om rapporten fra utvalget for Grønn konkurransekraft, levert i oktober 2016.