Tema: EU-kommisjonen (Europakommisjonen)
Charles Michel, president i Rådet og EU-kommisjonens president Ursula Von der Leyen
EU-flagg og medlemslandenes flagg