Tema: Elektrifisering
Fjernvarmeanlegg Trondheim oversiktsbilde
Oljeplattform i solnedgang