CDM - Energi og Klima
Tema »

CDM

Clean Development Mechanism (CDM) er en del av Kyoto-avtalen. Under ordningen kan prosjekter i utviklingsland som fører til klimagassutslipp tjene opp kreditter som kan omsettes. Industriland kan bruke kredittene til å nå sine egne mål om utslippskutt.