Tema: Den grønne utviklingsmekanismen (CDM)
Clean Development Mechanism (CDM) er en del av Kyoto-avtalen. Under ordningen kan prosjekter i utviklingsland som fører til kutt i utslipp av klimagasser, tjene opp kreditter som kan omsettes. Industriland kan bruke kredittene til å nå sine egne mål om utslippskutt.
Bilde av delegater til COP26-møtet
NTB_C0x1ZgZjt_o
kvoter_cdm
fn_kvoteportal
stortinget_norden_
kalkbult_oct_2013_scatec
Drivhuseffekten_forside