Vil du være med å endre norsk oljepolitikk?

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner med tilstedeværelse i nær 100 land. Vi jobber for å stanse naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. 

Søknadsfrist: 13. juni 2023
Stillingstittel: Rådgiver
Ansettelsesform: Vikariat
Arbeidssted: Oslo
Kontaktperson:
Leder for klima og energi, Ragnhild Waagaard | 958 88 780

WWF jobber kunnskapsbasert og målrettet for å skape løsninger på de underliggende årsakene til klimaendringer og tap av natur. Deres verdier er mot, respekt, integritet og samarbeid. Er du deres nye kollega som sammen med dyktige medarbeidere skal løse noen av verdens største utfordringer for klima, natur og mennesker? WWF søker nå etter rådgiver for klima og energi.

I WWFs klima og energi team jobbes det iherdig for en energiomstilling vekk fra olje og gass og over til fornybar energi, slik at vi kan klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Dette teamet har nå et ledig vikariat som vil vare i 11 måneder. De søker en motivert medarbeider med god forståelse av det politiske systemet og strategisk innsikt for å skape forståelse om behovet for omstilling i petroleumssektoren hos politikere og folk flest. Det er positivt om du allerede har et nettverk.

Arbeidsoppgaver:

Du vil bidra til å forandre norsk oljepolitikk i tråd med WWFs visjoner ved å utforme politiske forslag, analyser og å få dette ut i samfunnsdebatten i et format som er enkelt og forståelig. Du vil jobbe tett med andre organisasjoner i Norge og ellers i verden. Vi har også tilgang til Rystaddatabasen, som du vil kunne bruke til å gjøre oljeanalyser som kan kobles til naturkonsekvenser og politiske og økonomiske vurderinger. 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant bachelor- eller mastergrad. 
 • Erfaring med å jobbe med politisk påvirkning. 
 • Evne til å oversette kompleks informasjon til forståelige funn og politiske forslag. 
 • Engasjement og forståelse for hva som kreves for å få til en omstilling vekk fra olje og gass over til fornybar energi. Kunnskap om olje- og gassindustrien vil være en fordel. 
 • Evne til å arbeide selvstendig med ansvar for eget arbeid og tidsfrister. Du kan jobbe analytisk, strategisk og diplomatisk, og har erfaring med å jobbe med partnere i forskjellige land. 
 • Meget gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk, da det daglige arbeidet foregår på begge språk.

Arbeidsgiver tilbyr:

 • Svært hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer. I WWF får du verdifull erfaring i en organisasjon som er en engasjert utfordrer og en leverandør av løsninger til mange av vår tids viktigste politiske saker. Du får en mulighet til å gjøre en reell forskjell i en kunnskapsbasert og vel ansett miljøorganisasjon.
 • 37,5 timers arbeidsuke med fleksibel arbeidstid og betalt lunsjpause.
 • Kontor i Oslo sentrum og fleksible hjemmekontorløsninger.
 • Lønn iht. vår tariffavtale og lønnspolitikk.
 • Gode velferdsordninger.

Stillingen løper fra 1. august 2023 til 30. juni 2024. 

WWF Verdens naturfond har 75 ansatte og kontor sentralt beliggende i Oslo. De tilbyr fleksible løsninger for hjemmekontor, og gode velferdsordninger som betalt lunsjpause, støtte til kollektivtransport og internett på hjemmekontor. WWF omsetter for rundt 200 millioner kroner i året, fordelt på offentlige midler og midler fra private givere og Postkodelotteriet. 

I Norge jobber de for å bevare naturverdier og naturmangfold i hav og på land. Organisasjonen bruker mye tid på å påvirke norsk miljøpolitikk og lovverk for å nå våre miljømål. I 2020 hadde WWF TV-aksjonen “Et hav av muligheter”.

WWF støtter internasjonale naturvern- og utviklingsprosjekter i flere afrikanske land og i Asia. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter. Disse prosjektene er i all hovedsak finansiert av Norad.

Organisasjonen er Miljøfyrtårnsertifisert, og deres klimagassutslipp skal være i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. 

Engasjerte, motiverte og ikke minst hyggelige kolleger venter på deg!