Vil du være med å bygge bærekraftige VA-løsninger?

Multiconsult ønsker flere medarbeidere innen VA-teknikk for å være med i prosjekter innenfor vannforsyning, avløp og overvannshåndtering – og for å ta ansvar for VA-teknikk i større tverrfaglige prosjekter.

Uten tittel
Multiconsult har ambisjoner om å være en synlig og kompetent aktør som leverer gode resultater. FOTO: Krister Sørbø, Redink
Søknadsfrist: 6. juli 2022
Stillingstittel: Rådgiver vann og avløp
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Nesttun, Stord eller Voss
Kontaktperson:
Seksjonsleder, Espen Hjertnes Krokeide | 993 87 017