Vil du jobbe med miljøstyring i Avinor? 

For å håndtere miljøarbeidet i en stor bedrift på en god og systematisk måte, er miljøstyring helt avgjørende. Avinor AS søker nå seniorrådgiver med hovedansvar for konsernets aktiviteter på dette området. Har du erfaring med miljøstyring og vil jobbe med klima og miljø i et av Norges største selskaper?

Søknadsfrist: 6. juni 2023
Stillingstittel: Seniorrådgiver Miljøstyring
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Oslo
Kontaktperson:
Avdelingsleder, Olav Mosvold Larsen | 916 06 461

Avinor AS søker nå seniorrådgiver Miljøstyring med ansvar for å lede og støtte opp organisasjonen innen miljøstyring.

I stillingen vil du bli en del av et solid fagmiljø i Avinors bærekraftavdeling. Avdelingen har ansvar for Avinors klima- og miljøarbeid, herunder fly- og helikopterstøy, reduksjon av klimagassutslipp fra lufthavndrift og flytrafikken, utslippstillatelser, naturmangfold, avfall/sirkulærøkonomi, miljøstyring (ISO 14001) og bærekraftrapportering.  

Dette er en faglig utfordrende og utviklende stilling. Du vil jobbe mye selvstendig, men også sammen med gode kollegaer i avdelingen, andre fagmiljøer i Avinor og med lufthavnene. Du vil ha en bred kontaktflate ut mot lufthavnene og være en viktig støttespiller i deres miljøarbeid. 

Arbeidsoppgaver:

I rollen som seniorrådgiver vil du få hovedansvar for at oppgavene knyttet til miljøstyring i konsernets styringssystem gjennomføres slik at Avinor kontinuerlig kan forbedre sin miljøprestasjon og slik at kravene i ISO14001 etterleves:  

 • Lede og støtte resten av organisasjonen i oppgaver knyttet til Avinors ISO14001-sertifisering 
 • Gjennomføre oppgaver i miljøstyringen i konsernets prosessbaserte styringssystem 
 • Kontinuerlig forbedre miljøstyringssystemet 
 • Initiere, gjennomføre og koordinere aktiviteter sentralt og lokalt innenfor miljøfaget og andre fagområder relatert til ISO 14001  
 • Yte bistand og støtte på alle nivåer i konsernet innenfor miljøstyring, blant annet ved anskaffelser, revisjoner, miljøaspektvurderinger, risikostyring og utarbeidelse av miljøhandlingsplaner  
 • Sikre intern kompetanse på miljø og miljøstyring  
 • Dessuten vil du, avhengig av erfaring, interesse og kompetanse, få andre arbeidsoppgaver som avdelingen til enhver tid håndterer 

Kvalifikasjoner:

Avinor ønsker at du har:   

 • Minimum tre års relevant erfaring 
 • Høyere relevant utdannelse på høyskole-/universitetsnivå 
 • Miljøstyringskompetanse, herunder ISO14001-standarden og kravene i denne 
 • Erfaring med internrevisjon, miljøaspekt- og risikovurderinger. 
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne 
 • God forståelse av og erfaring med strategisk arbeid 
 • Lyst og evne til å jobbe selvstendig, og initiere, lede og forbedre faglige arbeidsprosesser 
 • Prosjektledererfaring 
 • Gode samarbeidsegenskaper og en positiv innstilling. Trives med å veilede og tilrettelegge for god miljøstyring  

Det er en fordel om du har: 

 • Erfaring med prosessorientert styringssystem 
 • Kompetanse og erfaring innenfor miljøfag  
 • Kjennskap til luftfart og lufthavndrift 
 • Erfaring med miljørapportering 

Arbeidsgiver tilbyr:

 • En utfordrende og kompleks jobb med bred kontaktflate i et selskap med høy kompetanse og brennende engasjement  
 • Konkurransedyktig lønn, gode pensjon- og forsikringsordninger inkludert helseforsikring, full dekning av lønn ved lovfestet foreldrepermisjon, firmahytter, en arbeidshverdag med trivelige kollegaer, sosiale soner, stillerom for konsentrasjonsarbeid og mulighet for hjemmekontor   

Avdelingen vil fra høsten 2023 få arbeidssted på Avinors midlertidige hovedkontor på Skøyen i Oslo, før de i 2025 flytter tilbake til Bjørvika. Noe reisevirksomhet til Avinors lufthavner må påregnes. 

Avinor består av cirka 2800 ansatte som sammen driver 44 flyplasser i Norge – og sørger for at nesten 50 millioner passasjerer kommer seg trygt opp i luften og ned igjen. De fleste nordmenn, og de som kommer på besøk til Norge tenker ikke så mye over Avinor, men bruker nesten alle tjenestene deres i forbindelse med flyreisen – og takket være disse kan selskapet opprettholde et stort nettverk av også mindre lønnsomme flyplasser gjennom tax free-salg, parkering og avgifter for å oppholde seg i norsk luftrom. Dette kalles for Avinormodellen – og den bidrar til at folk som bor i utkantstrøkene også får kort vei til jobb, sykehus, utdannelse og så videre, takket være finansiering fra de større flyplassene. 

Avinor er en viktig brikke i å gjøre luftfarten grønnere og bærekraftig på sikt. De jobber tett med miljøorganisasjoner, er sentral i utviklingen av bærekraftig flydrivstoff og elektriske fly. Dette er avgjørende for selskapets overlevelse, og et fantastisk spennende område som omhandler innovasjon og samarbeid med mange spennende partnere. Avinor sikter på å være fossilfrie innen 2030!