Vil du jobbe med konsesjoner til fornybar kraft? NVE søker en erfaren medarbeider

Samfunnet har et økende behov for elektrisitet, og regjeringen og Stortinget ønsker å legge til rette for større fornybar kraftproduksjon. Samtidig påvirker bygging av kraftverk både naboer, naturmangfold, friluftsliv og næringsvirksomhet. Gjennom konsesjonsbehandlingen skal vi finne løsninger som balanserer samfunnets behov for strøm mot ulemper av utbygging.

herman@hermandreyer.comwww.hermandreyer.comtlf 47022733
Foto: www.hermandreyer.com
Søknadsfrist: 6. februar 2023
Stillingstittel: Vil du jobbe med konsesjoner til fornybar kraft?
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Oslo, Trondheim
Kontaktpersoner:
Seksjonssjef, Svein Grotli Skogen | 932 62 482
Seniorrådgiver, Anette Ødegård | 452 58 978
HR-kontakt, Anne Marit Berg Flugstad | 900 88 900