Vil du jobbe med elektrifiseringen av Norge?

Kraftnettet er Norges viktigste infrastruktur og transporterer strøm mellom kraftprodusentene og strømkundene. For å møte samfunnets økende behov for elektrisitet, må dagens kraftsystem oppgraderes og utvikles. Bygging av kraftledninger og transformatorstasjoner innebærer arealinngrep med konsekvenser for omgivelsene. Dette er store utbygginger som kan påvirke både grunneiere, naturmangfold, friluftsliv og næringsvirksomhet.

tlf 47022733 herman@hermandreyer.comwww.hermandreyer.comtlf 47022733
Foto:
www.hermandreyer.com
Søknadsfrist: 30. januar 2023
Stillingstittel: Vil du jobbe med elektrifiseringen av Norge? 7 stillinger
Ansettelsesform: Fast, Vikariat
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner:
Seksjonssjef, Lisa Vedeld Hammer | 419 06 523
Seniorrådgiver, Tor Carlsen | 457 38 408
HR-kontakt, Christina Wachter | 920 65 215