Ser etter prosjektleder til Grøn region Vestland

Innovasjon Norge og Vestland fylkeskommune søker deg som brenner for grønn innovasjon og næringsutvikling.

Søknadsfrist: 25. mai 2022
Stillingstittel: Prosjektleder for Grøn region Vestland
Ansettelsesform: Prosjekt
Arbeidssted: Bergen eller Sogndal
Kontaktpersoner:
Rådgjevar Personalhuset Search & Selection, Marie Salbu | 470 32 570
Avdelingsleder Innovasjon Norge, Kristine Timberlid | 952 26 051
Seksjonssjef Vestland fylkeskommune, Kathrin Jakobsen | 982 552 53

Grøn region Vestland identifiserer innovasjonsprosjekter og verdikjeder som kan lykkes med å øke eksport og verdiskapning, skape nye arbeidsplasser, og samtidig ta vare på klima og miljø.

Det er allerede gjennomført en omfattende kartlegging av grønne initiativ. Er du klar for å lede arbeidet med å realisere disse?

Som prosjektleder for Grøn region Vestland vil du være ansatt i Innovasjon Norge og samarbeide tett med resten av organisasjonen både lokalt og internasjonalt og med Vestland fylkeskommune.

Du vil være en sentral drivkraft i arbeidet med å øke samhandling, deling av ressurser og kunnskap mellom forskning, utdanning, offentlige aktører og næringslivet.

Viktige arbeidsoppgaver

 • Bygge prosjektorganisasjonen
 • Koordinere alle parter som er involvert og sikre oppslutning om Team Vestland
 • Lede prosjektet gjennom initiering, planlegging, gjennomføring, kontroll og leveranse
 • Lede arbeidet med å realisere de grønne innovative prosjektmulighetene som er kartlagt i Grøn region Vestland
 • Etablere samarbeidsarenaer for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling
 • Bidra inn i det regionale partnerskapet og forsterke samspillet med andre regionale utviklingsprosesser

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • God kjennskap til næringslivet i regionen
 • God kjennskap til klynge- og økosystemutvikling
 • Relevant prosjektledererfaring

Personlige egenskaper

 • Tillitsfull relasjonsbygger med gode samarbeidsegenskaper
 • Handlekraftig, ambisiøs og resultatorientert
 • Systematisk med god evne til å planlegge, prioritere og sikre fremdrift
 • Strategisk med evne til å tenke helhetlig og langsiktig
 • God evne til å kommunisere til et bredt publikum på en klar og overbevisende måte

Grøn region Vestland tilbyr

 • Et meningsfylt arbeid med innflytelse på den grønne omstillingen og utviklingen av næringslivet, regionalt og internasjonalt
 • En spennende stilling som befinner seg på tvers av sektorer og næringsliv
 • En selvstendig stilling med stort handlingsrom

Om arbeidsgiveren

Grøn region Vestland er et partnerskap mellom Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge som involverer hele bredden av aktører innen næring i regionen. Vestland har et sterkt globalt næringsliv med bedrifter som leverer varer og tjenester i verdensklasse, og klynger som fremmer innovasjon og bidrar til betydelig internasjonal oppmerksomhet.  

Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen hjelper Innovasjon Norge gründere, vekstbedrifter og klynger til å nå sine mål, spesielt når det gjelder økt innovasjon, verdiskaping, FoU-samarbeid og internasjonal satsing.