NVE søker analytiker / senioringeniør til å jobbe med kraftnettet.

Samfunnet står overfor store endringer i energisystemet som følge av klimaendringer, klimapolitikk og ny teknologi. Med økt elektrifisering vil vi få nye typer kraftforbrukere, mer variabel kraftproduksjon, nye teknologiske løsninger og nye markeder. Kraftnettet er bærebjelken i denne omstillingen. Det må utnyttes bedre, bygges ut raskere og mer koordinert. Derfor trenger vi i NVE en dyktig analytiker/elkraftingeniør.

tlf 47022733 herman@hermandreyer.comwww.hermandreyer.comtlf 47022733
Foto: www.hermandreyer.com
Søknadsfrist: 6. februar 2023
Stillingstittel: Analytiker / senioringeniør til å jobbe med kraftnettet
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner:
Seksjonssjef, Ane Torvanger Brunvoll | 977 79 089
Avdelingsingeniør, Maren Refsnes Brubæk | 405 46 534
HR-kontakt, Christina Wachter | 920 65 215