Miljødirektoratet trenger flere folk på laget!

Miljødirektoratet er opptatt av de små detaljene og den store sammenhengen, av tiltak som nytter og av å forvalte virkemidler i miljøpolitikken på en fornuftig måte på tvers av ulike sektorer i samfunnet.

6cde96ed-1f44-4f16-8561-2e7a75354bef
Søknadsfrist: Januar 2023
Stillingstittel: Klima, avfall, tilsyn naturoppsyn, jus, IT, HR
Ansettelsesform: Fast, Vikariat/Midlertidig
Arbeidssted: Oslo / Trondheim