Ledig vikariatstilling hos Mattilsynet rettet mot regelverksutvikling innen plantevernmidler og animalske biprodukter

Har du lyst til å være med på å legge til rette for at animalske ressurser kan brukes om igjen på en trygg måte? Og bidra til at plantevernmidler brukes forsvarlig? Har du i tillegg mastergrad eller tilsvarende i naturvitenskapelige fag, kan det være deg vi leter etter!

Søknadsfrist: 28. mai 2023
Stillingstittel: Rådgiver
Ansettelsesform: Vikariat
Arbeidssted: Ski, Oslo, Bergen
Kontaktperson:
Seksjonssjef, Line Ruden | 77 58 91 82

Mattilsynet er stolte av samfunnsoppdraget og deres visjon – sammen trygger de framtiden for mennesker, dyr og natur – og ønsker seg flere dyktige kollegaer med på laget. 

Du vil bli en del av seksjon planter og innsatsvarer, i avdeling regelverk og kontroll ved Mattilsynets hovedkontor. Seksjonen består av cirka 20 engasjerte medarbeidere spredt på flere kontorsteder. De har ansvar for plantehelse, fôr til landdyr og akvakultur, gjødselvarer, animalske biprodukter, såvarer, plantevernmidler, økologisk produksjon og genmodifiserte organismer. Bærekraft er en rød tråd gjennom arbeidet deres og det Mattilsynet ønsker å oppnå. 

Verden har for alvor fått opp øynene for hvor viktig det er at maten vår produseres bærekraftig. Regelverkene seksjonen har ansvar for er, eller kan være, nøkkelen for å få til en slik ønsket utvikling. Din innsats kan være avgjørende, og de gleder oss til å treffe deg! 

Arbeidsoppgaver:

 • Driftsoppgaver på plantevernmiddelområdet og bidra til å systematisere arbeidet med animalske biprodukter
 • Regelverksutvikling, regelverksfortolkning og veiledning, særlig innenfor temaene plantevernmidler og animalske biprodukter
 • Bidra til strategisk og faglig kompetent utvikling av seksjonens fagområder
 • Samarbeide med næring, kunnskapsinstitusjoner, direktorater og andre relevante aktører
 • Bidra til enhetlig oppgaveløsning, og til at avdelingen og Mattilsynet leverer på det som har høyest prioritet. Her vil du ha mulighet til å bidra også utenfor seksjonens områder

Kvalifikasjoner:

 • Ha relevant høyere utdanning innen naturvitenskapelige fag på masternivå
 • Ha sansen for klart språk, og kunne skrive meget godt på norsk og godt på engelsk
 • Være komfortabel med å snakke norsk og engelsk, og kunne gjøre deg godt forstått på begge språk

Nyutdannede oppfordres til å søke

De ønsker også at du:

 • Har gode karakterer fra universitet/høyskole
 • Har god kjennskap til landbruksnæringen 

Personlige egenskaper:

 • Du jobber strukturert og trives med det
 • Du tar helhetlig ansvar for oppgavene dine, og bidrar til fremdrift og sluttføring
 • Du har evne til å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger, og håndtere disse
 • Du er lærevillig og nysgjerrig
 • Du er fleksibel, løsningsorientert og samarbeider godt med andre
 • Du har interesse for digitalisering og forbedringsarbeid, og motiveres av å utnytte teknologi til å skape effektive arbeidsprosesser

 Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Arbeidsgiver tilbyr:

 • En spennende, faglig rolle hvor du kan påvirke hvordan de løser et viktig samfunnsoppdrag
 • Hektisk og krevende arbeid, som også er lærerikt og meningsfylt
 • Et glødende engasjert arbeidsmiljø
 • Arbeidsplass i moderne lokaler i Ski, Oslo eller Bergen
 • Fleksibel arbeidshverdag med mulighet for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og på kontoret
 • Ett års vikariat med mulighet for forlengelse
 • Lønn som rådgiver (stillingskode 1434), med lønn etter kvalifikasjoner mellom 580.000 og 650.000 kr
 • Gode pensjons- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse

I Mattilsynet er målet at de sammen skal trygge framtiden for mennesker, dyr og natur. De er 1.250 fagfolk med tverrfaglig kompetanse på tvers av mange fag, som for eksempel veterinærfaget, fiskehelse, næringsmiddel, plantehelse, jus og forvaltning. Foruten hovedkontoret finnes det fem regioner, og en tilstedeværelse i hele landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Infovideo om Mattilsynet