Klimarådgiver for indirekte utslipp

Oslo har en lederposisjon innen grønn byutvikling og er blant de byene i verden som har kommet lengst i tilrettelegging og gjennomføring av tiltak for å redusere utslipp. De var først i verden til å lage et klimabudsjett, et styringssystem for å redusere de direkte utslippene.

Illustrasjon_Om-oss-Byliv-Vinter-
Illustrasjon: Klimaetaten
Søknadsfrist: 9. oktober 2022
Stillingstittel: Klimarådgiver
Ansettelsesform: Prosjekt
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner:
Rekrutterer, Elisabeth Grylling | 958 69 901
Klimarådgiver, Guro Watten Furu | 479 07 953