Jobb med bærekraftsstrategi hos et av Norges største selskaper

Coop Norge SA søker deg som har engasjement og lyst til å gjøre en forskjell i utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Søknadsfrist: 30. juni 2022
Stillingstittel: Leder - Bærekraft
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Oslo
Kontaktperson:
Bjørn Takle Friis | 901 64 138

Coop Norge SA søker ny leder for selskapets bærekraftsarbeid. Som bærekraftsleder vil du vil jobbe med et bredt spenn av oppgaver og ha stor påvirkning på om Coop Norge SA når målene i sin bærekraftstrategi.

Ny leder vil ha ansvar for en relativt nyetablert avdeling som i dag teller tre personer. Du vil være sentral i å videreutvikle konsernets satsning på bærekraft, samtidig som man skaper forståelse for hva som kreves for å nå dagens bærekraftsstrategi.

Tenkte arbeidsoppgaver vil være:

 • Skape kjennskap og forståelse for konsernets bærekraftsstrategi
 • Omsette strategien i handlingsplaner og være ambassadør for hvordan Coop bør jobbe med bærekraft
 • Delta i tverrfaglige bærekraftsprosjekter på tvers av Coop familien
 • Synliggjøre Coops bærekraftsarbeid i media og ovenfor interessenter
 • Synliggjøre gap mellom tiltak og mål til konsernledelsen og styret
 • Overordnet ansvar for bærekraftsrapporten til Coop Norge

Erfaringer:

 • Relevant utdannelse på bachelor/master nivå og minimum 3 års arbeidserfaring, enten som konsulent eller fra en større virksomhet
 • Erfaring fra ledelse, gjerne med personalansvar
 • Erfaring på ett eller flere områder innen bærekraft (f.eks. Klimaregnskap, oppfølging av sosiale forhold i verdikjeden, mangfoldsarbeid, eller lignende)
 • Gjerne kompetanse innenfor bærekraftsrapportering

Egenskaper:

 • Evnen til å koble bærekraft- og forretningsforståelse
 • Trives med å lede og jobbe i team
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God på å bygge relasjoner på tvers av virksomhetsområder
 • Klarer å skape engasjement for bærekraft
 • Nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert på hva som skjer på området
 • Fordel om du er strukturert og har god gjennomføringsevne

Coop ønsker først og fremst at en ny leder har engasjement på området, og et brennende ønske om å gjøre en forskjell.

Coop tilbyr:

 • En ambisiøs arbeidsplass som satser på bærekraft
 • Sterkt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Mulighet til å påvirke bærekraftsarbeidet i et av Norges største selskaper
 • Flotte og moderne lokaler med mulighet for hjemmekontor
 • Konkurransedyktig lønn og vilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler

Leder for bærekraft vil rapportere til direktør for kommunikasjon og bærekraft, Bjørn Takle Friis.

Coop eies av 2 millioner medeiere. Dette skiller de fra konkurrentene og gjenspeiles i deres visjon – det skal lønne seg å velge Coop. Coop sin form for verdiskaping handler om å skape verdier for de mange. Medeierskapet gir mulighet til å påvirke, og til å ta del i overskuddet som skapes. 150 år etter stiftelsen av det første forbrukersamvirkelaget i Norge jobber Coop fortsatt mot samme mål – basert på de samme verdiene. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge SA, som har ansvar for Coops felles innkjøp, grossist og logistikkvirksomhet, kjedeadministrasjon, merkevarebygging og medlemsprogram.