Har du lyst til å jobbe med EU-spørsmål for norsk næringsliv?

NHO søker en ny kollega til sitt Brusselkontor. Unik mulighet til å bistå i arbeidet med å følge med på og påvirke utviklingen av regler og rammebetingelser som utformes i Brussel, med EUs klima – og energipolitikk som en av hovedprioriteringene.

Søknadsfrist: 28. november 2022
Stillingstittel: Rådgiver
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Brussel, Belgia
Kontaktperson:
Direktør, Anne Margrethe Lund | 454 45 313

NHO søker deg som er engasjert og liker å jobbe med mennesker i et internasjonalt miljø. EØS-avtalen er den viktigste internasjonale avtalen for norsk næringsliv. Den sikrer norske bedrifter tilgang til EUs indre marked, vårt største, nærmeste og viktigste marked, med like konkurransevilkår som europeiske bedrifter. NHOs Brusselkontor følger med på og påvirker utviklingen av regler og rammebetingelser som utformes i Brussel, med EUs klima – og energipolitikk som en av hovedprioriteringene. Nå søker NHO en ny kollega som kan bistå dem i dette arbeidet.

I stillingen vil du få god kjennskap til norsk næringsliv og norske bedrifters interesser. Du vil jobbe innenfor et stort og sammensatt system og delta i spennende prosesser som gir solid erfaring innenfor politisk påvirknings- og analysearbeid. Stillingen innebærer deltagelse i europeiske organisasjoner og tett kontakt med EUs institusjoner. Du vil også samarbeide med norske myndigheter, norske aktører i Brussel og andre næringsorganisasjoner, så vel som NHOs medlemsbedrifter. Kontoret samarbeider nært med kollegaer i NHO-fellesskapet.

For å lykkes i jobben må du være interessert i norsk næringsliv og ha solid kunnskap om EU, EUs institusjoner og EUs agenda.

NHO tilbyr:

 • En unik mulighet til å jobbe Europaspørsmål for NHO.
 • En arbeidsgiver som legger til rette for egenutvikling og kompetansepåfyll
 • En jobb i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv
 • Nært samarbeid med et stort fellesskap av dyktige kollegaer i hele NHO-systemet
 • Mulighet til å jobbe med aktuelle politiske prosesser i EU-systemet som har stor betydning for Norge og norsk næringsliv

Arbeidsoppgaver:

 • Representere NHO i ulike fora i Brussel, både europeiske og norske
 • Følge med på, analysere og skrive rapporter fra EUs institusjoner/daglige agenda til NHO-fellesskapet
 • Etablere og følge opp kontakter i EUs institusjoner
 • Tett samarbeid med NHOs fagavdelinger, regionapparat og lands- og bransjeforeninger
 • Legge til rette for og ta imot besøk fra NHO-fellesskapet
 • Holde foredrag for grupper/besøkende fra Norge
 • Administrative oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning
 • Relevant arbeidserfaring fra Brussel er ønskelig, men ingen betingelse
 • God oversikt over EU-systemet
 • Kunnskap om EU og EØS-avtalen
 • Interesse for energi- og klimaspørsmål i EU. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Kompetanse i fransk muntlig er en fordel
 • Gode samarbeidsevner og høy gjennomføringsevne

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og initiativrik med god samarbeidsvilje
 • Fleksibel
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe strukturert og holde oversikt, du må håndtere mange saker parallelt

NHO er den største interesseorganisasjonen for små, mellomstore og store bedrifter i Norge. Over 30 000 norske bedrifter er medlemmer hos oss og vi jobber for at de skal få bedre rammevilkår hver dag.

NHOs Brusselkontor representerer norsk næringsliv i EUs “hovedstad” og arbeider for at EUs regelverk som innlemmes i EØS-avtalen blir best mulig for norske bedrifter. Vi er medlem av det største næringslivsnettverket i Europa, BusinessEurope, med kontorer i samme bygg. I dag er vi 5 medarbeidere på kontoret.