Fana Sparebank ser etter fagansvarlig for bærekraft!

Fana Sparebank søker etter en dedikert fagansvarlig for bærekraft som er engasjert, og som brenner for å bidra til bærekraftig utvikling. De ser etter deg som vil være en pådriver og inspirator for kunder, kollegaer og organisasjonen, og som evner å se bærekraftsarbeidet innenfor rammen av bankens kjernevirksomhet.

Søknadsfrist: Snarest
Stillingstittel: Fagansvarlig Bærekraft
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Nesttun, Bergen
Kontaktperson:
Direktør Kapitalmarked, Kim F. Lingjærde | 932 39 839

Som fagansvarlig for bærekraft i Fana Sparebank vil du være sentral i videreutviklingen av bankens bærekraftsarbeid. Du vil bli en viktig drivkraft for at de når de strategiske målsetningene som er satt, samt ta del i utviklingen av gode strukturer som ivaretar bankens ambisjoner og risikohåndtering innenfor ESG. Du vil være ansvarlig for bankens bærekraftsrapportering, og bidra til å synliggjøre bankens prestasjoner og identifisere områder for forbedring. Videre vil du lede bankens bærekraftsgruppe og ha ansvar for kompetanseheving for å øke kunnskap om bærekraft i organisasjonen.

Fana Sparebank har satt seg mål om å bli en netto nullutslippsvirksomhet innen 2050. Vi ønsker å være med og skape løsninger – ikke vente til de blir servert. Hovedutfordringen er å hjelpe deres privat- og bedriftskunder slik at lånevirksomheten kan bli klimanøytral. Du vil delta aktivt i arbeidet med å redusere bankens karbonfotavtrykk, og bidra i arbeidet med utvikling av nye, grønne produkter.

Arbeidsoppgaver:

 • Initiere, igangsette og gjennomføre prosjekter knyttet til bærekraftig i banken
 • Faglig kunnskapsutveksling internt og eksternt. Holde organisasjonen oppdatert på trender og utvikling, særlig knyttet til EUs handlingsplan for bærekraftig finans
 • Delta i strategiarbeid relatert til bærekraft, og bidra til bankens helhetlige risikostyring
 • Ansvarlig for kompetanseheving for å øke kunnskap om bærekraft både internt i banken, så vel som ovenfor kunder og samarbeidspartnere
 • Bistå med videreutvikling av rapportoppsett innenfor bærekraftsstandarder samt innhenting og analyse av data og utarbeidelse av bankens klimarapport.
 • Delta i arbeidet med utvikling av nye, grønne produkter

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • Erfaring med arbeid innenfor bærekraft i finans vil være et fortrinn
 • Ha et sterkt engasjement for bærekraft, og brenne for å bidra til bærekraftig omstilling
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper: 

 • Selvstendig, initiativrik, høy gjennomføringsevne
 • Samarbeidsvillig og evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt
 • Strukturert og analytisk
 • Evne å tenke strategisk

Bedriften tilbyr en meningsfull rolle i en organisasjon som tar bærekraft på alvor. Du vil få jobbe tverrfaglig der du får støtte og rom for å vokse og utvikle deg.

Hos Fana Sparebank får du konkurransedyktige betingelser, inkludert gode ordninger knyttet til pensjon, forsikring og lånebetingelser. Du vil få jobbe i et kompetent fagmiljø, med et godt arbeidsmiljø høyt fokus på trivsel. Du vil få være med å påvirke bankhverdagen til mange mennesker og utgjøre en forskjell, gjennom forbedring av eksisterende tjenester samt utvikling av nye.

Fana Sparebank er en selvstendig sparebank med lange tradisjoner og en sterk posisjon i lokalmarkedet. Bankens hovedkontor er på Nesttun i tillegg til avdelingskontor i Bergen Sentrum og Os sentrum. Personlig rådgivning og nære relasjoner til kunden ligger i vår kultur og vårt verdisett. Dette bekreftes gjennom høy kundetilfredshet. Vi har et stort fokus på utvikling av et godt arbeidsmiljø, og ble i 2023 for 5 år på rad kåret til en av Norges beste arbeidsplasser i vår klasse av Great Place to Work Norge.

Vi ønsker å skape en tilpasningsdyktig, endringsvillig og inkluderende arbeidsplass, samt være proaktiv i arbeidet mot en bærekraftig omstilling. Konsernet består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt, i tillegg til konseptene Himla Eiendomsmegling og Himla Banktjenester.