Vil bygge et nettverk av autonome droner og tilby droneflyging som en tjeneste

Sevendof utfordrer ideen om at «alle» virksomheter må ha sine egne droner og dronepiloter.

Sevendof
Sevendof utvikler stasjoner som huser smarte droner med lang rekkevidde. Selskapet vil tilby droner som en tjeneste til brukere i flere bransjer.

SPIR-prisen har som formål å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. Energi og Klima presenterer årets ti utvalgte kandidater til SPIR-prisen 2019.

Per Magnus Veierland, CEO Sevendof

– Hva er Sevendof?

– Sevendof utvikler en infrastruktur bestående av stasjoner som huser smarte droner med lang rekkevidde. Fra stasjonene vil dronene automatisk kunne lette og gjennomføre oppdrag på bestilling fra kunder. Gjennom nettverket kan vi tilby droner som en tjeneste til brukere i flere bransjer.

– Hva er klimagevinsten?

– Vårt dronenettverk vil kunne redusere dagens bruk av helikopter betydelig og bidra til et tryggere samfunn med lavere utslipp.

– Hvem er kundene deres?

– Vårt kommersielle fokus er automatisk inspeksjon av strømnettet for våre pilotkunder Trønder Energi Nett og Eidsiva Nett. Utover dette er ambisjonen at brukere fra forskjellige bransjer skal kunne dele et felles dronenettverk, slik at vi gjennom å dele kostnader kan gi alle brukere et bedre tilbud. Vi ønsker fremover å jobbe med anvendelser som inspeksjon av bruer for Statens vegvesen, kontroll av rasutsatte områder for NVE, og bistå Politiet i søk og redning.

Kandidat: Sevendof AS
Sted: Trondheim
Eiere: Per Magnus Veierland, Jostein Furseth, Johannes Hatle Lundgaard, Alfredo Clemente, Jørgen Veiby, BKK Grønn InVest, og et sett av engleinvestorer.
Oppstartsår: 2016
Web: www.sevendof.com

– Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

– Vi startet et utviklingsprosjekt i fjor høst i samarbeid med SINTEF og Visimind med støtte fra EU, for å videreutvikle vårt langdistanse-dronefartøy og tilhørende dronestasjon. Samtidig satt vi i gang et prosjekt med våre pilotkunder Trønder Energi Nett og Eidsiva Nett, støttet av Innovasjon Norge, for å utvikle en tjeneste for automatisk inspeksjon av strømnettet. Siden da har vi økt antall ansatte fra 4 til 12 i selskapet, og vi jobber nå målrettet for å bygge den første versjonen av vår løsning slik at vi kan gjennomføre tidlige kommersielle oppdrag i løpet av 2019.

– Hva har vært de største utfordringene til nå?

– Utviklingsløpet vi går gjennom er krevende teknisk og forretningsmessig, og det var en utfordring å finne egnede investorer for et slikt selskap i Norge. Vi er svært fornøyd med støttespillerne vi har funnet, og sender en stor takk til våre investorer, pilotkunder, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og EU.