SPIR-kandidat: Short Sea Pioneer - Energi og Klima

Spirprisen

spir_vignett_full

SPIR-kandidat: Short Sea Pioneer

Short Sea Pioneer er et 2-i-1-skip som skal få mer gods over fra vei til sjø.

Denne artikkelen er over 2 år gammel.
GRØN SKIPSFART: Short Sea Pioneer er eit nytt sjøtransportkonsept utvikla av NCE Maritime Cleantech. Kven tek ansvar for å teste konseptet ut i stor skala, spør artikkelforfattaren. Foto: NCE Maritime CleanTech cba

Hva er Short Sea Pioneer?
Det er et nytt fartøyskonsept for å kunne overføre gods fra land til sjø. Fartøyskonseptet består av to fartøy: mor- og datterfartøy. Morfartøyet tar seg av frakt over lengre avstander, mens datterfartøyet henter gods fra morfartøyet og distribuerer til mindre havner i fjordene. Begge fartøyene har energieffektive fremdriftssystem, og datterfartøyet skal ha teknologi som muliggjør nullutslipp i havn. På denne måten kan en større del av transportarbeidet gjøres til sjøs. I utviklingen av konseptet har både næringsaktører og forskningsmiljø fra NCE Maritime CleanTech deltatt i utviklingsarbeidet. I tillegg har store varemerke som Elkem deltatt. Konseptet er utviklet gjennom en Designdrevet Innovasjonsprosess (DIP).

Navn: Short Sea Pioneer
Eiere: NCE Maritime CleanTech
Kontaktperson: Hege Økland
Sted: Stord/Bergen
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2015 (les mer)

Hva er klimagevinsten?
Sjøtransport er i utgangspunktet mer klimavennlig enn transport med lastebil, men den eksisterende kystflåten har et stort potensial for å redusere klima- og miljøutslipp. Short Sea Pioneer vil bidra til at mer av godset kan transporteres til sjøs, i tillegg til at selve fartøyene vil ha energioptimale hybride fremdriftssystem. Her kan deler av transportetappen gjøres med ren fornybar energi, i tillegg vil det på lengre transportetapper være redusert bruk av fossil energi på 30-40 prosent.

Hvor er markedet deres?
Markedet er både nasjonalt og internasjonalt. Kunder er redere, godseiere, logistikkselskap med flere.

Hvor i verdikjeden er dere?
Konseptet skal nå videreføres til et pilotprosjekt.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Finansiering av pilot.

Om Spirprisen

    SPIR er prisen for grønn teknologi ble delt ut første gang i 2013. Prisens formål er å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak.

Samarbeids­partnere

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.