SPIR-kandidat: ECOHZ GO² - Energi og Klima

Spirprisen

spir_vignett_full

SPIR-kandidat: ECOHZ GO²

ECOHZ har utviklet GO² – en ny modell for for finansiering av nye sol-, vind- og vannkraftprosjekter i Europa.

Denne artikkelen er over 2 år gammel.
ECOHZ har utviklet GO² - en ny finansieringsmodell for realisering av nye fornybarprosjekter i Europa.Colin Chambers cba

EcoHz logo

Navn: ECOHZ GO²
Eiere: Home Capital AS, TrønderEnergi Kraft AS, Eidsiva Vannkraft AS, Nordisk Industriutvikling AS, Troms Kraft Handel AS og Troms Kraft AS
Kontaktperson: Tom Lindberg
Sted: Oslo og Nyon
Web: Ecohz.com
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2015 (les mer)

Hva er ECOHZ GO²?
ECOHZ GO² er en ny og annerledes forretningsmodell som tilbyr bedrifter i hele Europa en enkel og rimelig måte å bidra til bygging av mer fornybar energi. Relativt få kunder og små beløp vil kunne skape store resultater. ECOHZ GO² er basert på det europeiske systemet for opprinnelsesgarantier. GO² er en «påbygging» som øker pengestrømmen fra kundene, samt sporer og allokerer pengestrømmen til fornybarprosjekter. ECOHZ GO² skal kun finansiere prosjekter som leverer energi på det europeiske strømnettet.

ECOHZ GO² baserer seg på en sett med unike prinsipper:

  • OPTIMAL PENGEFLYT. Pengestrømmen fra kundene styres til en stiftelse – etablert som non-profit, med skattefritak for alle pengestrømmer til fornybarprosjektene.
  • KUN TOPPFINANSIERING. Aktuelle prosjekter er byggeklare, har godkjente konsesjoner og annen finansiering tilgjengelig. Bare i Norge er det over 150 små- og mellomstore kraftprosjekter som ikke realiseres pga. manglende toppfinansiering (5–15 %)
  • DOMINOEFFEKT. Stiftelsen identifiserer aktuelle prosjekter og tilbyr attraktive topplån. Fokus er på å realisere prosjektene, ikke kortsiktig avkastning. Lånene betales tilbake til stiftelsen som låner ut igjen til nye prosjekter.
  • MODNE prosjekter og teknologier. Målet er å realisere flere prosjekter raskere. Derfor vil kun prosjekter basert på sol, vind og vann være aktuelle i første fase. Prosjektene skal ligge i europeiske land med lav risiko.

Hva er klimagevinsten?
Et begrenset antall bedrifter som inngår avtale om kjøp av ECOHZ GO² vil gi store resultater, og vil være nok til å finansiere ny fornybar produksjon tilsvarende et gjennomsnittlig kullkraftanlegg. Med andre ord, oppslutning fra bare et begrenset antall bedrifter vil over noen år ha reell, transformerende innflytelse på Europas fremtidige energimiks.

Eksempel:

  • Fire mellomstore bedrifter – med strømforbruk på 50 GWh – kjøper ECOHZ GO² i 2015, økende til 32 bedrifter i 2020. Avtalevarighet 3 år.
  • Årlig kostnad per bedrift EUR 200.000
  • All ny produksjon som bygges forventes å produsere i 40 år.

Akkumulert ny fornybar energiproduksjon over 40 år er 18,5 TWh (årlig norsk kraftproduksjon er 125 TWh)

Hvor er markedet deres?
Norske og internasjonale bedrifter og organisasjoner som har en bevisst strategi om å redusere sine klimautslipp fra energibruk, og samtidig bidra til at det kan produseres mer fornybar energi fremover.

Hvor i verdikjeden er dere?
ECOHZ er engasjert bredt, i en stor del av verdikjeden. Fokus er på å identifisere og kvalitetssikre aktuelle prosjekter, koordinere finansieringsløsningen gjennom en egen dedikert stiftelse, samt all kundedialog. Den delen av verdikjeden ECOHZ ikke deltar aktivt i er den som er knyttet til selve prosjektene – prosjektering, eierskap og drifting.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Den største utfordringen er usikkerheten hos potensielle kunder knyttet til det å være «first-mover». På den andre siden er det også en mulighet for kunden til å sette standarden og være med å bygge mer fornybar energi.

Om Spirprisen

    SPIR er prisen for grønn teknologi ble delt ut første gang i 2013. Prisens formål er å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak.

Samarbeids­partnere

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.