SPIR-kandidat: Bølgeenergi for ferskvannsproduksjon (BFF) - Energi og Klima

Spirprisen

spir_vignett_full

SPIR-kandidat: Bølgeenergi for ferskvannsproduksjon (BFF)

Bølgeenergi skal sikre effektiv tilgang på ferskvann – hvor som helst.

Denne artikkelen er over 2 år gammel.

Hva er BFF-systemet?
Systemet bruker bølgeenergi for ferskvannsproduksjon, derav BFF. Anlegget tar i bruk eksisterende teknologi for avsalting, men med bruk av bølgekraft som direkte energikilde blir det billigere og energien utnyttes bedre. Teknologien gjør at storskala produksjon av ferskvann fra sjøvann blir mulig i kystområder uten tilgang på strøm fra nettet.

Hva er klimagevinsten?
BFF-Systemet sparer miljøet for store CO2-utslipp, da dagens avsaltingsanlegg er avhengig av strøm fra dieselaggregat eller andre fossile kilder. Forbruket i dag er enormt. Ved bruk av den mest moderne avsaltingsteknologien trenger et anlegg en effekt på 30 GW per år, noe som tilsvarer ca. 100 millioner tonn oljeekvivalenter.

Navn: BFF-systemet
Eiere: Dounia Boukhari og Ingvald Straume
Kontaktperson: Dounia Boukhari
Sted: Bergen
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2015 (les mer)

Hvor er markedet deres?
Markedet vårt er internasjonalt og våre potensielle kunder er bistandsinstitusjoner i Norge og utlandet. Land med kystlinje og gode bølgeforhold, men med få vannressurser er også aktuelle. Hvis landet har ingen eller lite fossile energiressurser er det en fordel.

Hvor i verdikjeden er dere?
Vi jobber med å få finansiert et demonstrasjonsanlegg her i Norge og et pilotanlegg i utlandet. Prosjektene vil, avhengig av finansiering, bli kjørt samtidig.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Den absolutt største utfordringen har vært å få finansiert prosjektet, og få på plass en organisasjon som kan selge konseptet, samt knytte kontakt med kunder og samarbeidspartnere både i Norge og i utlandet.

Her drives testing av prototypen av BFF-systemet. Nå arbeides det med Neste steg er et demonstrasjonsanlegg, i Norge og i utlandet.
Her drives testing av prototypen av BFF-systemet. Nå arbeides det med Neste steg er et demonstrasjonsanlegg, i Norge og i utlandet.

Om Spirprisen

    SPIR er prisen for grønn teknologi ble delt ut første gang i 2013. Prisens formål er å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak.

Samarbeids­partnere

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.