Skaper verdi med spillvarme

Highlift varmepumpe gjør det mulig for industrien å omdanne spillvarme eller fjernvarme til høytemperert prosessvarme.

Highlift-cropped