Lydløs, luktfri og utslippsfri båtidyll

Er det gode båtlivet motorstøy og diesellukt, eller er det klukking fra bølger og lukt av salt sjø? Evoy vil eliminere utslipp fra båter verden rundt med hel-elektriske fremdriftssystemer som kan erstatte dieselmotoren i eksisterende og nye båter.

SPIR-prisen har som formål å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. Energi og Klima presenterer årets ti utvalgte kandidater til SPIR-prisen 2019.

Leif A. Stavøstrand, CEO Evoy (Foto: Siri Linn Brandsøy)

– Hva er Evoy?

– Evoy leverer hel-elektrisk fremdriftssystem som kan installeres i nye og brukte båter med ytelse fra 100 til 450 kW. Elektrisk drivlinje betyr at en får en lydløs, luktfri, utslippsfri og bekymringsfri båttur der en kommer i samspill med naturen og havet slik det er ment å være. Frihetsfølelsen til en seilbåt i hvilken som helst motorbåt, men med fart og rekkevidde god nok til å finne uforstyrrede perler i skjærgården.

– Hva er klimagevinsten?

– Hurtiggående båter er svært forurensende med betydelig høyere utslipp per personkilometer enn landtransport og innenriks fly. Evoy sin visjon er å eliminere utslipp fra båter verden rundt.

– Hvem er kundene deres?

– Markedet er globalt, men vi begynner først i Norge fordi Norge har den høyeste båt- og elbil-tettheten i verden, og samtidig verdens beste kompetansemiljø på elektrisk drift. Vi begynner i det kommersielle båtmarkedet, og vil i første omgang konsentrere oss om fiskeoppdrett. Grunnen til dette, er at investeringen i en el-drivlinje er høyere enn for fossil pga. batterikostnaden, men bruks- og vedlikeholdskostnadene er ca. 80 prosent lavere. Det betyr at jo mer båten brukes, jo raskere tjenes investeringskostnaden inn. 

Kandidat: Evoy
Sted: Florø
Eiere: Life Holding AS, Katapult Ocean Fund 1 AS, Fjord Invest Såkorn AS, Fjordvekst AS, Mimar Holding AS, Sogn og Fjordane Fondet AS, Marø Havbruk Eigedom AS, E. Karstensen Fiskeoppdrett As, Flåm Guide Service AS, Niklas Kumenius, Coast Innoavation AS
Oppstartsår: 2018
Web: www.evoy.no

– Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

– Vi utvikler nå det første fremdriftssystemet i en lab i Trøndelag. Ved ferdig testing i april monteres hele systemet i en båt for videre stresstest og validering sammen med fiskeoppdrettere og andre kommersielle brukere. Basert på erfaringene vi gjør der vil systemet gå i serieproduksjon og leveranse til første kunde i tredje kvartal 2019.

– Hva har vært de største utfordringene til nå?

– Tilgang på kompetanse og kapital er den største utfordringen. I tillegg jobber vi aktivt for rammevilkår som kan bidra til økt etterspørsel eller utslippsfrie båter, slik som momsfritak. Elbiler har lenge hatt et slikt insentiv med enorm suksess, men også til en stor kostnad som ikke har bidratt til nevneverdige nye arbeidsplasser eller kompetansebygging til Norge. Et slikt fritak for el-drivlinjen i båter i Norge vil kunne skape en stor global eksportnæring.