Kobler bygninger sammen i mikronett

Med omfattende elektrifisering av transportsektoren, øker også faren for overbelastning i strømnettet. IRene iSolutions er et alternativ til de som vurderer kostbare nettforsterkninger. Ved å koble flere bygg sammen i mikronett, gjør plattformen det mulig å redusere effekttoppene mot resten av nettet.

SAA bilde III
Sola Airport Arena: Ateas nye bygg i Rogaland var det første prosjektet der det ble etablert ett fullskala 760V DC mikronett i Norge. Leveransen ble utført av Integrate Renewables AS høsten 2018.