Tørken forsterker energikrisen og sender villsvin på vindrueslang

PODKAST: – Sommerens tørke har vidtrekkende konsekvenser: Store landområder er brent. Tørre elver hindrer skipstrafikken. Avlinger går tapt og villsvin stjeler vindruene.

--:--
--:--