– Slipp Statkraft fri

Podkast: Det offentlige eierskapet i norsk kraftbransje kan gjøre det vanskelig å få en fornybar «supermajor», mener Ivar Slengesol og Jørgen Gudmundsson.

--:--
--:--