Podkast: Hvor vil Enova styre pengene de neste fire årene?

Mandatet gir stor frihet for Enova til å utforme støtteordninger, mener panelet.

--:--
--:--