På disse områdene er det rom for tettere nordisk samarbeid

Podkast: Med tydelige nasjonale debatter og et sterkt europeisk samarbeid, hvilken rolle kan Norden spille i en grønn omstilling?

--:--
--:--

I 2019 signerte de fem nordiske landene en samarbeidsavtale om å bli karbonnøytrale og sammen jobbe for å nå Paris-avtalens mål. Tettest integrert er Danmark, Sverige, Finland og Norge gjennom det felles nordiske kraftmarkedet. Men hva vet vi egentlig om hva som rører seg i våre naboland? Og ikke minst, på hvilke områder er det naturlig å jobbe tettere sammen?

Tre veier til mål

Kevin Johnsen, seniorrådgiver i Nordic Energy Research (t.v) og Adrian Mekki, seniorkonsulent i Thema Consulting

Seniorrådgiver Kevin Johnsen i Nordic Energy Research er i sluttspurten med organisasjonens store scenarioarbeid Nordic Clean Energy Scenarios, som kommer i mai.

Her presenteres tre ulike veier mot nordisk karbonnøytralitet:

  • «The Carbon Neutral Nordic». Det følger de nasjonale planer og mål som er fattet og ser på hvordan de kan oppnås mest mulig kostnadseffektivt.
  • «The Nordic powerhouse». Her bygges det ut mye mer fornybar energi, og med stort fokus på «Power to X» og eksport av dette til Europa.
  • «The Climate Neutral Behaviour». Innbyggerne i Norden reiser mindre, bruker mindre materialer osb og ser på hvordan det kan senke behov for energi og redusere utslipp.

Et funn på tvers av alle scenario, som Johnsen påpeker ikke lenger er veldig overraskende, er behovet for elektrifisering. – Hvis det kan elektrifiseres, gir det som regel stor mening å gjøre det. Det er mye tydeligere nå enn i tidligere analyser.

Mulige samarbeid: CCS-infrastruktur og drivstoff til tungtransport

Et felt som tegner til å bli viktig, er samarbeid om infrastruktur til karbonfangst og -lagring. – Det varierer i scenarioene hvor mye det blir tatt i bruk, men er til stede i alle. Det er et område hvor det i dag er lite infrastruktur, og det trengs et arbeid for å koordinere det på nordisk nivå. Her har Norge mye av deponikapasiteten, mens andre land har varmebehov- og bioenergi til å bygge det som kalles BECCS – Bio- energy capture and storage – som også kan gi negative utslipp.

Med et tett samarbeid på kraftsiden allerede på plass, peker seniorkonsulent Adrian Mekki i Thema Consulting på fornybart drivstoff som et naturlig område å tenke nordisk samarbeid. – Vi skal sannsynligvis bygge en ny infrastruktur for drivstoff til tungtransport, fly- og togsektoren, og alt dette peker i retning av at økt samarbeid og koordinering ville vært verdifullt for Norden som helhet. I tillegg blir det, sett med norske øyne, viktig å koble seg på infrastruktur som kommer fra utbygging av havvind.

I samtalen kan du høre mer om:

  • hvordan skiller de nordiske energisystemene seg fra hverandre?
  • hva skjer med svensk og finsk kjernekraft?
  • Norges mulige rolle som deponi for karbonfangst og samarbeid om CCS-infrastruktur
  • en nærmere titt på Nordic Clean Energy Scenarios
  • med EU som førende part for grønn omstilling i Europa, er nordisk samarbeid nødvendig?
  • kan landene finne sammen til havs? Med nye kabler, energiøyer og samarbeid om havvind?

Ukens anbefalinger

Adrian Mekki: Euractiv-journalisten Frédéric Simon sin dekning av europeiske klima- og energinyheter. Og siden vi har diskutert Norden i dag, vil jeg også anbefale podkasten/radio-programmet «Norsken, Svensken og Dansken», ledet av Hilde Sandvik.

Kevin Johnsen: En rapport vi i Nordic Energy Research laget i fjor, «Tracking Nordic Clean Energy Progress 2020», som er en kort, oversiktlig rapport om status i Norden i dag. Og podkasten «The Energy Transition Show». Veldig god, lærerik og går skikkelig i dybden.

Martin Larsen Hirth: Nettstedet Net Zero Climate har foretatt en stresstest for alle verdens netto null-mål – over 4000 fordelt på land, regioner, byer og bedrifter. Hvor konkrete er de? Finnes det en plan eller er det bare en uttalt ambisjon?

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcast, PocketCast, Spotify eller Podbean. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.