– Næringslivet må ha minst like ambisiøse klimamål som Norge

PODKAST: – Selskaper som ønsker å operere innenfor målene i Parisavtalen kan ikke ha mindre ambisiøse mål enn netto null utslipp i 2050, sier Hanne Løvstad, leder for bærekraft og klimarisiko i PwC.

--:--
--:--