Hva kan vi lære av panteordningen?

PODKAST: I Norge har vi pantet flasker siden slutten av 1800-tallet, og ingen i verden er mer lojale pantere enn oss. Hvorfor er det slik? Og kan vi lære noe av pante-kulturen når større klima-, natur- og ressursproblemer skal løses?

--:--
--:--