Om 2°C - Energi og Klima

Om 2°C

Prosjektet Tograder ble etablert i 2012 og består i dag av publikasjonen 2°C og nettstedet tograder.no, som fra 2015 er en spesialseksjon av Energi og Klima. 2°C skal være en troverdig kilde til kunnskap om klimaendringer og utviklingen innen fornybar energi.

Prosjektet har som mål å nå bredt ut til opinionsdannere og den brede offentligheten i det norske samfunnet med oppdatert og troverdig kunnskap om klimaendringer og klimaløsninger.

Det trykte magasinet 2°C kommer ut én gang i året. Publikasjonen skal presentere de viktigste observasjonene fra klimavitenskapen fra det siste året, formidle kunnskap om konsekvensene av klimaendringene og gi innsikt i prosesser og sammenhenger som påvirker klimaet. Hver utgave har også et tema. Forskere ved Bjerknessenteret for klimaforskning har siden starten vært hovedleverandør av det faglige innholdet.

Fra 2015 inneholder magasinet også en egen del som gir en oppdatering på utviklingen innen fornybar energi globalt. Hvor mye investeres i fornybar energi og hvor investeres det? Hvilke teknologier opplever størst vekst og hva er kostnadsbildet for de ulike teknologiene? Hvordan er styrkeforholdet mellom det fossile og det fornybare? Hvilke land og regioner er lengst fremme i omstillingen?

2°C er fakta- og forskningsbasert. Vårt mål er at det skal bli en referansepublikasjon for alle som arbeider med, eller som er interessert i, klima- og energispørsmål i Norge.

Artiklene fra 2°C publiseres i en spesialseksjon her i nettmagasinet Energi og Klima.

Norsk Klimastiftelse er prosjekteier, mens Universitetet i Bergen og NTNU er prosjektets samarbeidspartnere.

2°C drives av

I samarbeid med

Støttes av